Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Ba, 24-04-2018 | 08:07

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết Đại hội tại đây: NQ_DHDCD_2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH