Ban lãnh đạo

2023-10-17 08:36:42

Ban lãnh đạo

 

 
 

                 Nguyễn Anh Tuân

Chủ tịch HĐQT - Bí Thư Đảng Ủy -                                Tổng Giám đốc

               

         
    Nguyễn Công Nguyên -Phó TGĐ - Thành viên HĐQT      Phạm Thu Hương- Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng      Nguyễn Mạnh Hà  - Thành viên HĐQT Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT    Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban Kiểm soát
         

   Hồ Thanh Hải- Phó TGĐ

   Chu Anh Tuấn-Phó TGĐ

   Cao Huy Hoàng-Phó TGĐ

    Phạm Hồng Nhật-Phó TGĐ

       
     
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH