Chuyên mục: Các công trình đã hoàn thành

Nhà ở cho cán bộ, CNV quân chủng PKKQ

Đơn nguyên 20 tầng do Công ty cổ phần ACC-244 thi công đã xong phần thô tại số 183, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nộ

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH LÀO CAI

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần ACC-244 tại TP. Lào Cai

12

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH