Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 08-04-2019 | 15:05

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự họp tại đây: Giay_moi_va_mau_Uy_quyen_tham_du_DHDCD_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH