Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Sáu, 06-04-2018 | 10:18

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 23/4/2018. Mời Quý cổ đông xem giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự tại đây: Giay moi va Uy quyen tham du hop DHDCD2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH