Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 03-04-2017 | 19:35

Giấy mời họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ACC-244

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

– Thời gian họp: từ 8h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017;

– Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần ACC-244, số 164 – Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội;

– Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 22 tháng 3 năm 2017

– Nội dung chương trình họp và Giấy ủy quyền xem tại đây

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, từ 8h30-11h30 ngày 24/4/2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

Nguyễn Đức Sinh

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH