Đại hội cổ đông thường niên

2022-04-05 14:00:00

Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Giay_moi_hop_va_mau_uy_quyen_tham_du_ĐHĐCĐ_thuong_nien_2022.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH