Báo cáo tài chính

Thứ Ba, 20-03-2018 | 14:25

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: CV_giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_cua_KTV_tai_BCTC_2017

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH