Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Năm, 07-04-2016 | 10:04

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244, Quý Cổ đông xem tại đây: (Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2016)


Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH