Các đơn vị thành viên

Công ty cổ phần ACC-244 có một hệ thống các Xí nghiệp và các đội trực thuộc:

Xí nghiệp xây dựng 41

Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội

Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 41.

+Đội xây dựng 411

+Đội xây dựng 412

+Đội xây dựng 413

Xí nghiệp xây dựng 42

Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội

Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 42.

+Đội xây dựng 421

+Đội xây dựng 422

+Đội xây dựng 423

Xí nghiệp xây dựng 43

Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội

Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 43.

+Đội xây dựng 431

+Đội xây dựng 432

+Đội xây dựng 433

Xí nghiệp xây dựng 45

Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội

Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 45.

+Đội xây dựng 451

+Đội xây dựng 452

+Đội xây dựng 453

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH