Báo cáo tài chính

Thứ Ba, 24-03-2020 | 08:48

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Mời Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tại đây: BCTC_kiem_toan_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH