Quan hệ cổ đông

Thứ Ba, 05-01-2021 | 15:35

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần ACC-244 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT).

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_giao_dich_cua_nguoi_noi_bo

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH