Ban lãnh đạo

 

Nguyễn Quốc Doanh
Chủ tịch HĐQT – Bí Thư Đảng Ủy
Nguyễn Anh Tuân
Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Sinh
Thành viên HĐQT
Phan Duy Lĩnh
Thành viên HĐQT
Nguyễn Công Nguyên
Phó TGĐ – Thành viên HĐQT
Trần Thị Bích Đào
Trưởng Ban Kiểm soát
Hồ Thanh Hải
Phó TGĐ
Phạm Hồng Nhật
Phó TGĐ
Phạm Thu Hương
Kế toán trưởng

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH