Ban lãnh đạo

 

Nguyễn Đức Sinh
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
Nguyễn Quốc Doanh
Phó CT HĐQT- Phó TGĐ
Bí Thư Đảng Ủy
Nguyễn Thị Vinh
Thành viên HĐQT
Kế Toán Trưởng
Phan Duy Lĩnh
Thành viên HĐQT
Nguyễn Mạnh Hà
Thành viên HĐQT
Hồ Thanh Hải
Trưởng ban kiểm soát
Nguyễn Anh Tuân
Phó TGĐ
Nguyễn Công Nguyên
Phó TGĐ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH