Đại hội cổ đông thường niên

2022-04-01 07:00:00

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

        Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 04/4/2022. 

        Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_ĐHĐCĐ_thuong_nien_2022.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH